Detta är information från SJ

”Jag hade valt tåget varje gång. Det är inget snack”

I sin roll som försäljningschef flyger Peter Bertilsson ofta från Stockholm till Göteborg och Malmö. Men hade det byggts en riktig höghastighetsjärnväg i södra Sverige hade valet blivit helt annorlunda.
– Hade jag kunnat ta mig till Göteborg på två timmar och Malmö på två och en halv hade jag valt tåget varje gång. Det är inget snack, säger han.

Peter Bertilson, 38, är försäljningschef på ett företag som har sin bas i Stockholm. Men kunderna finns över hela landet och med en stor tonvikt på Göteborg och Malmö. Eftersom jobbet till stor del går ut på att träffa nya kunder så blir det en hel del resdagar varje år.
– När jag reser utanför Storstockholm så försöker jag alltid samla ihop flera kundmöten på samma plats så att jag får ut så mycket som möjligt av dagen. I genomsnitt skulle jag säga att jag har 5–6 resdagar per månad, säger han.

”Det är rätt jobbigt”

När Peter Bertilson reser till exempel till Malmö så väljer han i dag oftast flyget.
– Bilen är ju helt utesluten och att åka tåg i dag tar runt nio timmar tur och retur och det går inte alltid att motivera, säger han.
Hur fungerar det att flyga så ofta som du gör?
– Det är rätt jobbigt om jag ska vara ärlig. Flygplatser är oftast ganska osympatiska miljöer som jag helst enbart hade besökt när jag ska resa riktigt långt. Det tär med alla transfers också.
Sverige är ett av få ekonomiskt utvecklade länder i Europa som inte byggt, eller ens tagit beslut om att bygga en höghastighetsjärnväg. Hade vi gjort det hade situationen varit annorlunda för Peter Bertilson.
Men ett beslut gällande en höghastighetsjärnväg i södra Sverige kan vara nära förestående.
Just nu finns det två konkreta förslag att ta ställning till som skiljer sig kraftig från varandra och vilken väg vi väljer kommer att få stor betydelse.

1. Det första förslaget är defensivt och innebär att en satsning på ett snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö med en maxhastighet på 250 km/h, bara marginellt fortare än vad dagens snabbtåg presterar. Den här satsningen skulle ta omkring 80 år att genomföra.

2. Det andra förslaget innebär ett äkta höghastighetståg på samma sträckor men att vi i stället väljer att bygga stambanor för riktiga höghastighetståg som kan köra 320 km/h som står klara redan om 12–15 år. Med en riktig höghastighetsjärnväg så skulle en resa mellan Stockholm och Göteborg ta två timmar och två och en halv timme mellan Stockholm och Malmö.

Fakta

Samstämmiga internationella uppgifter visar att inrikestrafiken med flyg i södra Sverige i princip hade försvunnit, förutom vid transfers, om det andra förslaget genomförs. Det handlar om 3 miljoner flygresor i ett enda svep. Den massiva överflyttningen till tåget blir bara hälften så stor om man väljer att satsa på långsammare snabbtåg med som byggs med gammal teknik.

Kapaciteten ökar kraftigt

Genom att bygga en äkta höghastighetsjärnväg så separeras de snabba höghastighetstågen från de långsammare genom en ny stambana. Det skulle innebära att kapaciteten i järnvägssystemet ökar kraftigt, vilket för med sig att punktligheten också ökar. I Spanien, som satsat stort på sin höghastighetsjärnväg, ligger den genomsnittliga punktligheten på höghastighetsjärnvägen till exempel på 98 procent. I Japan ligger den på över 99 procent.
Det skulle också innebära att det i stort sett kommer att bli pendeltågstrafik mellan våra storstäder med avgångar upp till var sjätte minut från Stockholm till Göteborg och Malmö/Köpenhamn.
– Hade jag kunnat ta mig till Göteborg på två timmar och Malmö på två och en halv hade jag valt tåget varje gång. Om jag hade haft så många avgångar att välja emellan så finns det verkligen ingen anledning att välja något annat. Det är inget snack, säger Peter Bertilson.