Detta är information från SJ

Höghastighetståget kan bli avgörande för Sveriges framtid

250 eller 320 kilometer i timmen?
Vilken typ av höghastighetståg Sverige satsar på kan se ut att vara av akademisk betydelse, men faktum är att vi står inför ett vägskäl som kan få avgörande påverkan på förutsättningarna för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft under mycket lång tid framöver.
– Gör vi rätt kan södra Sverige bli en region som matchar de stora regionerna i Europa och resten av världen, säger Pär Helgesson, projektchef på SJ.

Det räcker egentligen med att titta på dagens Stockholm för att inse att Sverige har problem.
Befolkningen blir större och större i en rasande fart och att få tag på en hyresrätt tar oftast flera år, bostadsrättspriserna ligger också långt över rikssnittet vilket gör att det för många är svårt att hitta någonstans att bo.
Att det blir allt mer problematiskt att flytta till Stockholm gör att det blir tuffare för företagen att hitta kompetent personal och såväl regionen som hela vårt land tappar i konkurrenskraft. Och precis ingenting pekar på att befolkningstillväxten kommer att avstanna inom en överskådlig framtid.

Extrem befolkningsökning i Stockholm

– Jag sitter med den regionala utvecklingsplanen för Stockholm fram till 2050 framför mig i detta nu. I Sverige kommer befolkningstillväxten att vara i genomsnitt 27 procent under den här perioden och i Stockholms län kommer den att ligga på 50 procent vilket är extremt. Vi kan konstatera att urbaniseringen fortsätter med oförminskad kraft, säger Pär Helgesson.
För att Sveriges infrastruktur ska klara av den här befolkningstillväxten, i synnerhet i de befolkningstäta delarna i södra landet, är de flesta överens om att vi behöver en satsning på höghastighetståg.
Men här finns det två förslag att ta ställning till, förslag som skiljer sig åt kraftigt.
Det ena handlar om att långsamt bygga ut stambanorna mellan Stockholm och Göteborg, samt mellan Stockholm och Malmö/Köpenhamn, med två nya spår byggda enligt dagens teknik. Projektet väntas kunna bli klart 2095 och då vara anpassat för tåg med en maxfart på 250 kilometer i timmen.
Det andra förslaget innebär en mer intensiv satsning på nya stambanor för riktiga höghastighetståg med en maxfart på 320 kilometer i timmen mellan Stockholm och Göteborg, samt mellan Stockholm och Malmö/Köpenhamn.
Banorna kan vara på plats redan 2030-35 och får en livslängd på 120 år.

10 miljoner människor inom 2 till 3 timmars restid

Det första förslaget har fått mycket kritik för att det kommer att ta alldeles för lång tid att genomföra, vilket skulle innebära att tillskottet av transportkapacitet som Sverige behöver skulle komma alldeles för sent. Istället skulle vi behöva komplettera med betydligt mindre klimatsmarta och energieffektiva alternativ som till exempel motorvägar.
– Med riktiga höghastighetståg kan vi knyta ihop hela södra Sverige till en arbetsmarknadsregion med 10 miljoner människor inom två till tre timmars restid. Människor kommer att kunna jobba i storstadsregionerna utan att faktiskt behöva bo där och ändå få en acceptabel pendlingstid, men då måste vi upp i hastighet. Självkörande elektriska bilar kommer aldrig att komma upp i närheten av 320 kilometer i timmen, säger Pär Helgesson och fortsätter:
– Klarar vi av detta så kan vi sprida tillväxten till en större geografisk yta. Då stärker vi hela Sveriges konkurrenskraft. Företag får lättare att hitta rätt kompetens och vi medborgare får lättare att hitta jobb som matchar våra intressen och vår kompetens. I stället för att konkurrera inbördes utvecklas södra Sverige till en region som kan matcha och framgångsrikt konkurrera med de stora regionerna i Europa och resten av världen.

FAKTA/ Restider med riktigt höghastighetståg

”Kommer gynna den lokala ekonomin kraftfullt”

En satsning på riktiga höghastighetståg kommer inte bara att gynna människorna som pendlar till storstäderna, nyttan är minst lika stor för alla de som själva inte pendlar.
– Det kommer till exempel att gynna den lokala arbetsmarknaden i städerna som ligger mittemellan starkt. Lek med siffran att 10 000 personer kommer att kunna flytta till Norrköping fastän de jobbar i Stockholm. De måste ju ha någonstans att bo, mat, sjukvård och gå och klippa sig… det kommer att gynna den lokala ekonomin kraftfullt. Och för de som vill bo i Stockholm, Göteborg eller Malmö kommer trycket på bostadsmarknaden att minska, säger Pär Helgesson.
Flyttar vi fokus från ren samhällsekonomi så blir det även en lägre tröskel för att träffa vänner och familj som bor på andra orter.
– Att ta sig till Göteborg från Linköping på en timme är ju inget problem, det är värre när det tar två och en halv timme som i dag, säger Pär Helgesson.

”Kan göra liknande projekt i andra länder”

Man får inte heller glömma alla de arbetstillfällen som skapas genom en satsning på riktiga höghastighetståg, arbetstillfällen som dessutom kan göra stor nytta när det kommer till utmaningen att få in nyanlända på den svenska arbetsmarknaden. Enligt Trafikverket skulle det skapas 85 000 årsarbeten och många av dessa är inte högkvalificerade vilket skapar fantastiska instegsmöjligheter för nyanlända på den svenska arbetsmarknaden.
– Vi skulle också kunna utbilda människor och bygga upp en kompetens genom att koppla ett utbildningssystem till detta. Så har man gjort i England, där man just nu håller på att genomföra ett höghastighetsprojekt för tåg som kan gå i 400 kilometer i timmen för att sprida tillväxten utanför London. När man är klara ska kompetensen exporteras genom att man hjälper till att genomföra liknande projekt i andra länder. Det finns ingen anledning till att vi inte skulle kunna göra samma sak i Sverige, säger Pär Helgesson.