Detta är information från SJ

Så måste Sverige agera för att inte hamna 100 år efter Japan

Riktigt höghastighetståg – då lämnar journalisten Karin Stockholm direkt

Lika många som de är fantasifulla, så ligger det till egentligen

Flygpendlaren Peter Bertilson välkomnar ett riktigt höghastighetståg