Detta är information från SJ

”Tre miljoner flygresor försvinner i ett enda svep”

Sveriges befolkning växer så det knakar och järnvägsnätet är helt överbelastat. Det gör att bil- och flygtransporter kan komma att öka kraftigt framöver.
Räddningen är en satsning på ett klimatsmart höghastighetståg i södra Sverige.
– Tre miljoner resenärer skulle välja tåget i ett enda svep, säger Crister Fritzson, vd på SJ.

En av de viktigaste frågorna för Sveriges framtid, som det fortfarande pratas för lite om, är en snabb satsning på en riktig höghastighetsbana för 320 km/h. En satsning som är nödvändig för att Sverige ska kunna realisera sina ambitiösa miljö- och klimatmål.
Med riktiga höghastighetsbanor skulle resan mellan Stockholm och Göteborg bara ta två timmar och resan mellan Stockholm och Malmö två och en halv timme. Med så korta restider skulle betydligt fler välja tåget. Projektet skulle kunna vara klart redan om 12-15 år och prognosen är att hela 20 miljoner människor skulle resa med tåg på de här sträckorna år 2035 – om vi satsar på riktiga höghastighetståg.

I princip alla skulle välja tåget

All internationell forskning pekar på att i princip alla som flyger skulle välja tåget framför flyget vid så korta restider, med undantag för de som mellanlandar eller ska vidare.
– Riktiga höghastighetståg skulle leda till en fler kommer välja tåget framför andra transportslag som är betydligt sämre för miljön. Tre miljoner flygresor, 80-90 procent av de som flyger, skulle flytta till tåget i ett enda svep, säger Crister Fritzson.
Hur stor blir miljövinsten genom en sådan överflyttning?
– Den blir väldigt stor. Tåget är det mest energieffektiva trafikslaget och vi köper endast förnybar el från vattenkraft, medan flyget är i huvudsak fossilt. Koldioxidutsläppen från en enda flygresa mellan Stockholm och Göteborg motsvarar dem från 50 000 tågresor.
Men det är inte bara flyget som påverkas. Överflyttningen från bilen kommer också att bli betydande.

”Då är järnvägen den bästa lösningen”

Alla färdsätt har sina fördelar. Bilen är bra i glesbygd där det inte finns kapacitet för pendeltåg och busslinjer. På riktigt långa resor kan flyget vara bästa alternativet och ibland är kombinationen mellan olika färdsätt lämpligast.
På medellånga resor har tåget många fördelar. Förutom att det är ett klimatsmart val är det väldigt yteffektivt. Ett enda dubbelspår motsvarar en femtonfilig väg i kapacitet.
– Med tanke på hur snabbt vår befolkning växer skulle det behövas mycket asfalt för att kunna hysa alla dessa bilar och det kommer inte att fungera i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Då är järnvägen den bästa lösningen, säger Crister Fritzon.

FAKTA/ Restider med riktigt höghastighetståg

”Tredubbla godstransporterna på järnvägen”

En något bortglömd aspekt av en satsning på ett riktigt höghastighetståg är godstrafiken. Genom att frigöra de gamla stambanorna kan man kraftigt öka tågens andel av godstransporter i Sverige.
– Man skulle faktiskt kunna tredubbla antalet godstransporter på järnvägen. Alternativet är att expandera lastbilstrafiken och det tror jag inte så många tycker är en särskilt bra idé, säger Crister Fritzson.
Antalet tågresor har fördubblats under de senaste 25 åren och i dag är våra järnvägar är så hårt belastade att det inte är möjligt med fler avgångar.
– För att få det att fungera behöver vi höghastighetsbanor för 320 kilometer i timmen. Om sju-åtta år är vi en miljon människor fler i Sverige. Om drygt 20 år är vi två miljoner fler. Ska vi då kunna resa klimatsmart så måste vi tillföra kapacitet. För systemet är redan fullt, säger Crister Fritzson.
I debatten finns de som hävdar att byggandet av en höghastighetsbana medför så stor klimatpåverkan att miljöeffekten inte är ett argument. Men detta stämmer inte. Höghastighetsbanorna kommer att leva i 120 år, vilket ska ställas i relation till de byggrelaterade utsläppen som sparas in under mindre än tio år, enligt en studie från KTH.